Holotropní dýchání (M. Riegler, J. Macháčková)

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 9.5. 2019 - 12.5. 2019
18.00 - 16.00

Místo konání
Sklenářka

Kategorie


We warmly invite everybody who is interested in Holotropic Breathwork™ to meet at the retreat center Sklenářka in Orlice mountains
Holotropic Breathwork™ is a powerful method of self-healing and self-exploration. It emerged from old shamanic traditions and modern depth and transpersonal psychology. The method is based on focusing on a simple breathing technique in combination with evocative music in a safe environment. This set-up evokes expanded states of consciousness, through which we can get a deeper understanding of our psyche.

We might face and transform roots of emotionally and psychosomatically challenging situations in our daily lives through the experience. We can get in contact with the transpersonal level of our psyche and with our own inner-healing capacities. The team of trained facilitators offers support through focused energy release bodywork on the physical level during the process and support in the integration of the experience through the seminar and afterwards.

The seminar will be facilitated by people who are trained and certified by Grof Transpersonal Training™.       

How does Breathwork work?
 
 
Date:                  09 – 12. May 2019
                 
Place of event: Sklenářka Retreat Center
                           Kostelec nad Orlicí
                           www.sklenarka.cz

                                     

Costs:               Regular price: 6000 CZK / 260 EUR  
                          (tuitition, accomondation & food)
                          Early bird price:  5200 CZK /  220 EUR  
                          (registration and payment of the deposit  before 10th of April                                2019)

Schedule:         Thu:  18h Registration
                                    20h Opening circle
                           Fri:    2 breathworks (one as a breather/ one as a sitter)
                           Sa:    2 breathworks (one as a breather/ one as a sitter)
                           Su:    Integration and sharing (closing around 13h)
 

Accommodation:  in dormitory or double-bed cabins with own sleeping bag – bedsheet provided. Possibility to rent duvet, pillow and lining (100 CZK/4EUR), towel (20 CZK/1Eur)
Food: Vegetarian food, mainly from local resources
If you are interested in participation, please download the application form , fill it and return to one of addresses bellow. If you need more detailed info, please contact somebody of team members:

 
Jiřina Macháčková (cs,en)           00420-774-580-484    profileEN
Michael Riegler (de,en)                0043-699-1172-8500  profileEN
Lenka Ečerová (cs)                      00420-774 066 481    profileCZ
Marek Antoš
 
Languages of meeting:  English, Czech, German

 
 
 
More upcoming dates for Holotropic Breathwork in Sklenářka:

October 3 – 6 (double breathwork)
November  29 – December 1 (single breathwork)
More info here
 

If you know somebody, who could be interested in our event, we will be grateful for forwarding the e-mail.
GDPR: You are receiving this e-mail because you took part on some of our previous events or showed us interest in self-explorative work. If you do not want to receive our invitations, feel free to hit the unsubscribe button on the bottom of this e-mail.
 

SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ NA SKLENÁŘCE

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do centra Sklenářka v Orlických horách

Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, kdy za použití evokativní hudby dochází k navození zkušenosti rozšířeného stavu vědomí.

Absolvování semináře nabízí příležitost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, možnost integrace životních zkušenosti a uzdravování psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními léčivými mechanismy. Semináře budou facilitovány lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při seminářích je kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku.

Součástí semináře  je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání v sobotu – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako tzv. sedící, zkušenosti v sobotu v podvečer a v neděli dopoledne následuje čas pro možnost arteterapeutického vyjádření prožitku, sdílení a integraci . 

Co je holotropní dýchání?
 
 Termín:                 09 – 12. května 2019
 Místo konání:        Meditační centrum Sklenářka
                               Kostelec nad Orlicí
                               www.sklenarka.cz

Cena:                     standardní cena: 6000 CZK / 260 EUR
                               (seminář, ubytování a stravování)
                               cena se slevou za včasnou registraci: 
                               5200 CZK/220 EUR

                               (registrace a platba zálohy před 10.dubnem 2019)

Ubytování ve vlastním spacím pytli ve společné ložnici (pánská a dámská) či dvoulůžkových chatkách, prostěradlo v ceně, možnost půjčení povlečení, polštáře a peřiny za příplatek 100 Kč, ručník 20 Kč, pro zájemce možnost spát ve stanu (sleva 300 Kč)

Vegetariánská strava převážně z místních zdrojů 

Pokud máte zájem o účast, prosím vyplňte přihlášku – formulář ke stažení zde a zašlete na jednu z adres níže. Pokud potřebujete podrobnější informace, prosím kontaktujte některého z členů týmu:
 

Jiřina Macháčková (cs,en)           00420-774-580-484    profilCZ
Michael Riegler (de,en)                0043-699-1172-8500  profilEN
Lenka Ečerová (cs)                      00420-774 066 481    profilCZ
Marek Antoš

Pokud vnímáte, že seminář by pro vás mohl být důležitý, ale limitují vás v účasti finanční prostředky, kontaktujte nás pro nalezení řešení.  

Jazyky setkání:  čeština, angličtina němčina

 
 
Další termíny holotropního dýchání na Sklenářce:           říjen 3.10. – 6.10. (dvojité dýchání)
           listopad  29.11. – 1.12. (jednoduché dýchání)
Více informací zde

 

Pokud považujete naši akci za zajímavou a víte o někom, komu by mohla prospět, budeme vděčni za sdílení.

GDPR: Dostáváte tuto pozvánku na základě účasti na některé z našich předchozích akcí či  jste projevili zájem o akce osobního rozvoje. Pokud si nepřejete pozvánky nadále dostávat, použijte tlačítko „unsubscribe“ v patě tohoto e-mailu.