Autentický hlas v přírodě – pobytová dílna (Olga Lidia Kozłowska)

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 26.4. 2019 - 28.4. 2019
12.00 - 16.00

Místo konání
Sklenářka

Kategorie


FOR ENGLISH SCROLL DOWN:

AUTENTICKÝ HLAS V PŘÍRODĚ
s tradičními slovanskými písněmi
Vede: Olga Lidia Kozłowska (PL)

Pobytová dílna Autentického hlasu je pro ty, kdo se chtějí potkat skrze hlas a písně. Tři naplněné jarní dny nám dají příležitost ponořit se do přirozenosti svých hlasů, a zároveň se naučit několik písní a spočinout v překrásné přírodě podhůří Orlických hor, ve vile Sklenářka skryté uprostřed lesů, s jezírkem, pávy a svým jedinečným duchem posvátnosti života.

V České Republice již proběhlo několik úspěšných a oblíbených víkendů s Autentickým hlasem, a nyní je naším záměrem se ponořit ještě hlouběji.

Praktikováním technik Autentického hlasu můžeme prozkoumávat a objevovat prostory své vlastní jedinečné vokální identity skrze zrcadlení své vlastní přítomnosti v hlase.
Do těchto prostorů vstupujeme skrze uzemnění, zakotvení v těle, skrze vědomý dech a pohyb. Estetika hlasového projevu je vedlejším účinkem, nikoliv primárním záměrem.
Techniky nás budou podporovat, nikoliv brzdit. Přístup Autentického hlasu vyvinula Olga Lidia Kozłowska z Polska a již několik let s ním úspěšně pracuje.

Polyfonické (mnohohlasné) harmonie a disharmonie jsou pozvánkou setkat se spolu v hlubokém naslouchání. Slovanské písně jsou plné emocí a univerzálních příběhů. Skrze tyto příběhy se budeme propojovat s okolní přírodou, stejně tak jako s našimi těly.

PŘIDEJTE SE K NÁM, POKUD CHCETE:
Přidejte se k nám, pokud máte chuť:
Prožívat a objevovat sebe sama svým hlasem
Zanechat přemýšlení o „jak by věci měly být“ a objevovat to, co je autentické a svěží
Naučit se důvěřovat sobě a svému hlasu
Zpívat, naučit se a prožít tradiční slovanské písně
Cítit podporu skupiny a radost ze společného i sólo zpěvu
Vyvážit efektivní techniky hlubším porozuměním přirozenosti hlasu
Naučit se jednoduché nástroje práce s hlasem, které pak můžete praktikovat doma

když zpíváme
zpíváme přítomnost
dovolujeme tepu Života
dostupní tónům tady a teď
v srdcích, uších, kůžích, nohách, rtech
jsme větší, než si myslíme
čím více důvěřujeme, tím více jsme
už naladění
slyšíme každý zvuk tohoto světa
zakořenění ve vibrující realitě

každá píseň je pozvánkou,
skrze kterou můžeš prožívat Život

POŽADAVKY
Jediné, co je potřeba, je tvá touha přijít. V každém momentu můžeš udělat další krok na své Cestě Hlasu. Ať už to bude začátek nebo pokračování, zaměření na prohloubení tvé dosavadní praxe.
Prosíme, vezměte si s sebou vodu a oblečte se pohodlně. Budeme pracovat bez bot, tedy bosí nebo v ponožkách, někdy budeme ležet na zemi. Budeme také pracovat venku v přírodě.

PROGRAM
Bude dostatek času a prostoru na práci i odpočinek.
Každý den zahrnuje zhruba 6 hodin práce.
Ranní bloky budou povětšinou zaměřeny na techniky Autentického hlasu – prozkoumávání přirozenosti našeho hlasu, prohlubování vědomí těla a hlasu v rámci experimentální anatomie zaměřené na prožívání v těle. Zaměříme se také na poslouchání a hluboké naciťování v rámci skupiny.
Odpolední bloky se budou věnovat tradičním slovanským písním. Vcítíme se do příběhů, které s sebou nesou, budeme si užívat společné zpívání a prozkoumávání jednotlivých hlasů za podpory skupiny.

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA
Psycholožka, lektorka a koučka zaměřující se na vokální praktiky
Práce s různými skupinami v Polsku a Evropě Olze dennodenně ukazuje univerzální význam každodenní péče o hlas. Tuto celoživotní vášeň chce sdílet. Práce s hlasem pro ni nepředstavuje pouhý nástroj, ale holistické cvičení.
Olga vede hlasové workshopy od roku 2011. Má zkušenosti s tradičním slavistickým i chorální zpěvem, stejně jako s improvizací. Neustále si rozšiřuje obzory, v současnosti studuje Core Energetics Body Psychotherapy. Olga úspěšně dokončila dvouletý kurz v Procesové práci ve Varšavě (IPP) a účastnila se mnoha workshopů orientovaných právě na procesovou práci (L. Arye, A.&A. Mindell). Její vlastní tvorba se zaměřuje na rozvoj metody Autentického Hlasu.
Více informací o projektech, kterým se Olga věnuje, naleznete na FB Cesta hlasu nebo Autentický hlas.
Její učitele a inspirace zahrnují Natalii Polovynku (Maisternia Pisni), Emmu Bonnici (Song of the Goat Theater), Dittu Berkeley (ZAR Theater), Lane Arye (Processwork), Kristin Linklater (Linklater Voice), Małgorzatu Pańko (National Opera in Warsaw), Amit Carmeli (Wild Root), Savvas Stroumpos (Theodoros Terzopoulos Method), Katy Dymoke (BMC), Iwonu Olszowskou (BMC, Contact Improvisation). Osm let se také věnovala kontaktní improvizaci.

JAZYK
Anglicky s českým překladem

KURZOVNÉ
Při platbě zálohy nejpozději 3. března 2019 – 4200,- Kč
Při platbě zálohy později – 4900,- Kč
Studenti a ženy na mateřské – 4200,- č
Sponzorská cena – 5.555,- Kč

ROZVRH
Začínáme v pátek 26. dubna obědem od 12h, poté proběhne registrace a samotná výuka začne ve 14h.
Konec je v neděli 28. dubna kolem 16h.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Vila Sklenářka, Kostelec nad Orlicí
http://www.sklenarka.cz
1300 CZK / 60 EUR in total
cena zahrnuje ubytování a výbornou vegetariánskou stravu 3x denně (začínáme pátečním obědem a končíme nedělním obědem)
Ubytování a strava se hradí v hotovosti na místě.

INFO & REGISTRACE
Ika – ika.stg@gmail.com

Maximální počet účastníků je 18, proto s registrací neváhejte!

Těšíme se na společné pobývání v přítomnosti!

—————————————-

AUTHENTIC VOICE RETREAT
with traditional Slavic songs
with Olga Lidia Kozłowska

Sklenarka, Kostelec nad Orlici, Czech Republic
26 – 28 April 2019

Authentic Voice Retreat is for those who want to meet through voice and songs. Three Spring days give us an unique opportunity to dive into the nature of our voices, all while learning songs and resting in the beautiful surroundings of the foothills of Eagle Mountains in Czech Republic.

We have already met for several weekends and now we aim for a deeper experience together.

Authentic Voice practice is the space to discover your unique vocal identity by mirroring your presence through your voice. We go there through grounding in the body through breath and movement. Aesthetics will be a side effect, not the goal. Techniques will help us, not stop us. The Authentic Voice approach is being developed by Olga Lidia Kozłowska.

Polyphonic harmonies and disharmonies are an invitation for us to meet in deep listening. Slavic songs are vehicles of emotions and universal stories. We will connect to these stories through the Eagle Mountains landscape as well as through our own bodies.

COME IF YOU WANT TO
* experience and express yourself through your voice
* leave what “should be” and explore what is authentic and fresh
* trust yourself and your voice more
* sing Slavic songs
* feel the support and joy of singing together and solo
* balance effective techniques with deeper understanding of the nature of voice
* learn simple tools to work with voice that you can take home

when singing
we are singing presence
allowing the pulse of Life
available to current tone
with our hearts ears skin feet lips
we are bigger than we think
the deeper we trust the more we are
already tuned
hearing every sound in the world
we root into vibrant reality

every song is an invitation
for you to experience Life

REQUIREMENTS
All you need is your desire to come and take one more step on the Way of the Voice. It can be a beginning or a continuation, focussed on deepening the practice.
We will move, work barefoot and sometimes lay down. We will also work outside in Nature.

PLAN OF PRACTICE
We will have enough time to work and rest.
Each day is around 6 hours of practice.
Morning sessions are mostly dedicated to Authentic Voice practice – exploring the nature of voice, deepening body and voice consciousness with embodied experiential anatomy. We will also focus on listening and feeling together as a group.
Afternoon sessions are mostly dedicated to traditional Slavic songs, dreaming into the stories they bring, enjoying singing together, exploring individual voices supported by a group sound.

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA (Poland)
A psychologist, trainer and coach, focussed on voice practice and group facilitation. Working with different kinds of groups gives her the opportunity to experience the importance of taking everyday care of the voice. It is her lifelong passion. She looks at voicework in a holistic way, not only as just a tool. Olga has been leading vocal workshops since 2011. She has experience in traditional Slavic singing, choral singing, as well as improvisation. She has done Processwork training (A.&A. Mindell). Currently she is doing the Core Energetics body psychotherapy professional training. Her work is focussed on the development of the Authentic Voice practice. Her projects: Authentic Voice fb.com/VoiceAuthentic & The Voice Way fb.com/DrogaGlosu.

Olga’s main teachers: Natalia Polovynka (Maisternia Pisni), Emma Bonnici (Song of the Goat Theater), Amit Carmeli (Wild Root), Ditte Berkeley (ZAR Theater), Kristin Linklater (Linklater Voice), Katy Dymoke (BMC), Iwona Olszowska (BMC, CI), Lane Arye (Processwork). She has also done 8 years of Contact Improvisation.

LANGUAGE
English with Czech translation

WORKSHOP PRICE
195 EUR – standard
170 EUR – early bird until March 3rd 2019
170 EUR – low income
220 EUR – sponsor

TIMING
We start on Friday 26th April with lunch at 12h, then registration, and the workshop will start at 14:00 (2pm)
finish: Sunday, 28th April at 16:00 (4pm)

ACCOMMODATION & FOOD
Sklenarka, Kostelec nad Orlici, Czech Republic
http://www.sklenarka.cz
1300 CZK / 60 EUR in total
including your staying and delicious meals (from Friday dinner to Sunday lunch)

INFO & REGISTRATION
Ika – ika.stg@gmail.com (English, Czech)

The workshop is limited to 18 participants.

Happy to meet you there!