Pobyt ve tmě

POUSTEVNA V MARINGOTCE

Od května 2018 nabízíme zájemcům o pobyt ve tmě a o pobyt v ústraní nově zrekonstruovanou maringotku jako poustevnu.
Interiér poustevny o rozměrech 6x2m je celodřevěný, kompletně zařízený vybavením k celoročnímu pobytu.
Prostory poslouží každému, kdo má zájem o spočinutí v tichu samoty, na nerušeném místě na kraji lesa, v tiché části areálu Sklenářky.
V případě pobytu ve tmě bude Vaším průvodcem Honza Dlabal.

POBYT VE TMĚ:
Pobyt ve tmě je jedním ze způsobů autoerapie, krátkodobé změny životního stylu, usnadňující obnovení rovnováhy a stability v osobním životě i ve vztazích s ostatními
Terapie tmou se doporučuje zejména zdravým osobám, které hledají východisko z tíživé životní situace nebo období, způsobeného nejčastěji nadměrným stresem. Slouží dobře i jedincům, kteří hledají cestu k sobě, k Pravdě – odpovědi na základní existenciální otázky či hlubší pochopení své spirituální transformace.
Hlavním přínosem léčby tmou je změna životního rytmu a hodnot, celkový odpočinek organizmu a odstranění příčin neklidu. Díky pobytu ve tmě člověk spočívá ve smyslové odloučenosti od okolního světa, kde myšlenkové procesy nemají přístup k vnímání zrakových a sluchových vjemů z prostředí. Tento stav je příležitostí pro nasměrování pozornosti mysli do vnitřního světa, na vzpomínky minulosti, latentní sklony a představy buducnosti. Tak se otevírá svět nevědomých procesů, které se můžou uvolnit a zcela, nebo částečně, rozpustit. Dochází k panoramatickému nazírání vlastního života a chyb, které se v něm staly a možností jejich nápravy.
Pro vyrovnané spirituální aspiranty je pobyt ve tmě vhodným způsobem pro hlubší vnoření do vlastního nitra a sebezkoumání (introspekci). Usnadňuje zklidnění mysli, snížení vlivů motivačních činitelů – tendencí a zlepšuje podmínky pro koncentraci pozornosti a meditaci.

Pobyt ve tmě je možný na 2 – 10 dní. Delší pobyty je potřeba konzultovat předem.
Účinky terapie tmou se můžou projevit dílčími fyziologickými a psychickými změnami. Bez předběžné konzultace s lékařem/psychologem nedoporučujeme pobyt ve tmě osobám nemocným a psychicky nestabilním.

POBYT V ÚSTRANÍ:
Pobyt v ústraní slouží osobám, které hledají dočasné odloučení od společnosti ostatních lidí a rušivých vlivů vnějšího světa.
Ústraní v poustevně přináší do života klid a mír, jasnější a okolím nezkreslené smyslové vnímání skutečnosti, emoční vyrovnanost a rozvážný odstup od iluze a domnělých přesvědčení. Zbavuje účinně nadměrného napětí.
Tato jednoduchá a krátkodobá změna životního stylu usnadňuje jedincům návrat zpátky k sobě, k přirozenému stavu mysli. Rozvíjí dobré a ušlechtilé charakterové vlastnosti a pro vyrovnané jedince a spirituální aspiranty je vhodným způsobem pro hlubší vnoření do vlastního nitra a sebezkoumání (introspekci). Usnadňuje zklidnění mysli, snížení vlivů motivačních činitelů – tendencí a zlepšuje podmínky pro koncentraci pozornosti a meditaci.
Ve své podstatě nabízí podobné účinky jako Pobyt ve tmě, ale jedinec prochází zpravidla řádově pomalejšími změnami a vcelku jednoduššími procesy.

Pobyt v ústraní je možný na 5 – 30 dní. Kratší pobyty je třeba domluvit předem.

Vybavení poustevny:

  • postel, stůl, židle
  • prostor na cvičení či meditaci
  • suchý separační záchod
  • umyvadlo
  • sprchový kout s teplou vodou
  • elektrické topení

PŘÍSPĚVEK NA POBYT, STRAVU A PRŮVODCE:

  • POBYT VE TMĚ: 800,-/den (zahrnuje péči průvodce); v topné sezoně (od října do dubna) se přispívá na topení + 200,-/den.
  • POBYT V ÚSTRANÍ: 500,-/den (bez průvodce); v topné sezoně (od října do dubna) se přispívá na topení + 200,-/den.

STRAVA: 100,- (1x denně), 200,- polopenze (2x denně), nebo 300,- plná penze (3x denně). Strava je laktovegetariánská nebo veganská, dietu lze upravit dle individuální potřeby. V maringotce si lze po dohodě v rámci meditačního ústraní také vařit.

Pokud budete s péčí spokojeni, můžete průvodci nebo prostoru přispět dle svého uvážení více – váš dar bude přijat s vděčností a využit na další rozvoj Sklenářky.

REZERVACE:
Pro rezervaci termínu a dohodnutí detailů pobytu napište Honzovi – honza@floresta.cz. Rezervace je závazná po zaplacení zálohy ve výši 500,-/den na účet č. 2200509951/2010.