prožitková sebepoznávací setkání

svatojánská chýše a noc (10 let Sklenářky)

svatojánská chýše a noc (10 let Sklenářky)

zveme na páteční očistnou potní chýši a svatojánskou noc s Kakaem a Kolibříkem

prožitková sebepoznávací setkání

Zpívané modlitby a meditace vedou ke zklidnění mysli, uvolnění těla a  sjednocení pozornosti v Jednotě a Přítomnosti, jsou oslavou bytí v přítomném okamžiku Teď a Tady.

prožitková sebepoznávací setkání

Obřad očistné potní chýše (temascal, inipi) má hluboké kořeny v tradicích původních obyvatel nejen severoamerického kontinentu. V jeho průběhu dochází k usebrání v modlitbě a introspekci, a také k očistě těla a mysli.

Sejdeme se v pátek ve 12 hodin, abychom společně připravili oheň, chýši i sebe. Do chýše k samotnému obřadu vstoupíme později odpoledne. Po chýši si dáme lehkou polévku a navážeme celonoční meditací a modlitbou Beija-flor za podpory hudby, hlasu a ceremoniálního Kakaa (zdroj www.amritam.cz) a propojíme se s energií nejkratší magické letní noci. V případě zájmu můžeme cestu zakončit ranní očistnou Wayusou. Lze přijet na obě nebo jen jednu část programu.

Příspěvek za chýši s polévkou je v rozmezí 600–1200 Kč. Příspěvek za Kakaový obřad, nocleh a snídani je v rozmezí 1000 – 1600 Kč. Místo vám bude rezervováno po zaplacení nevratné zálohy 600 Kč/osoba – po přihlášení dostanete mailem zálohovou fakturu s číslem účtu (od spolku Pucháchej, který od roku 2023 zaštiťuje programy na Sklenářce).