hosté

dlooouhý tanec

dlooouhý tanec

12-hodinová taneční oslava letního Slunovratu s kakaovou ceremonií. Společně v tanci a pohybu, hlasem, dechem a celou svou přítomností oslavíme nejdelší den v roce. Živě vystoupí DJ Petr Subsist – Orlický ecstatic dance.

web akce

12-hodinová taneční cesta ze tmy ke světlu, k odevzdání se radosti a lehkosti bytí. Pohyb a pozornost oživující a vyživující naše těla sval po svalu, kost po kosti, buňku po buňce. Z hloubky našich kořenů až k esenci nás samých. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku, pohlaví a předchozí taneční zkušenosti.

Tanec jako modlitba za naše osobní blaho a blaho všech bytostí, tanec jako modlitba za všechny naše vztahy – minulé, současné i budoucí. Tanec jako katalyzátor hlubinných pohybů naší duše, nástroj probuzení a spojení se s naším plným potenciálem.

Před tancem doporučujeme se nacítit na oblast záměru. Pokud byste během tance rádi něco pochopili, vyřešili, otevřeli v sobě. Během tance budeme budovat naši energii, která může na naše záměry působit jako katalyzátor. Důležitou roli v tom hraje i podpora celé skupiny.

Budeme tančit pospolu, jemně, divoce, citlivě, pokorně a vytrvale na svojí cestě za mystériem těla, tance a života.

Začátek 24. června 2023 od 16h (registrace), 17h začátek, 5h ráno konec. Občerstvení zajištěno. Počet míst omezen. Registrace předem nutná.

Energy balanc příspěvek

  • do 25. dubna cena 1.300Kč
  • do konce května 1.600
  • do 23. června 1.800
  • na místě v den konání 2.000Kč

Registrace na emailu: milam28@seznam.cz

Těšíme se na vás,

Míla Bohunická, Pavel Černý, Hynek Aramis, DJ Petr a spousta tance