hosté

oslava života

oslava života

Firewalk, potní chýše, léčení sebe sama a vlastního rodu. Pořádá a provází Jirka Drašar.

web události a přihláška

Mužsko-ženská potní chýše, velké společné tříhodinové bubnování, přechodový rituál Firewalking (přechod uhlíků), vyčištění vztahů v rodině a rodové linii, odbourání strachu ze smrti, intenzivní šamanská dechová technika sestupu do nitra vlastní duše, rituál Muži ženám a ženy mužům, tance dávných tradic, společná koupel v rituálním jezírku a další…

Do vlastního nitra se v bezpečném prostředí podíváme pomocí speciální šamanské dechové techniky. Naší společností tabuizované téma smrti zpracujeme v bezpečném prostředí jednak na mentální a jednak na prožitkové úrovni. Dotkneme se tématu smrti ega, smrti blízké osoby, smrti v rozličných spirituálních tradicích.

Do středu živoucího ohně nás dostane společné bubnování, se kterým nám pomohou tři profesionální bubeníci a perkusisté. Můžeme si dovolit naplno si užít divoké, žhavé i klidnější rytmy a ve velké skupině se nechat strhnout ostatními bubeníky, tanečníky a tanečnicemi. Díky velké skupině a profesionálnímu vedení můžeme zažít živočišnou a nespoutanou energii, která je v malé skupince obtížně dosažitelná.

Do nové životní etapy vstoupíme při přechodovém rituálu firewalking.

Narovnání vztahů v rodině i napříč rodovou linií provedeme skrze techniku vyčištění vztahu s otcem a matkou. Naprostá většina dospělích nemá tento vztah vyřešen ani v pozdním věku. Ti, kdo rituálem již prošli dočistí zbytkové bloky a projdou osvobozením a uvolnění z pout rodičovských omezení.

V rituálu Muži ženám a ženy mužům s vděčnosti a radostí pročistíme a posílíme mužsko-ženské vztahy a zlepšíme vlastní schopnost vstupovat do partnerských vztahů.

Mužsko-ženská potní chýše zahrne tentokrát i téma očištění rodové linie a vztahů v rodině. Znovuzrodíme se při ní fyzicky i duchovně za doprovodu překrásných vůní posvátných bylin.

Důvěru v ostatní lidi i v sebe samé v sobě znovu zažehneme při společných tancích dávných spirituálních tradic.

To vše nám na krásném místě mimo civilizaci, uprostřed hlubokých borových lesů, přinese větší vnitřní svobodu, hlubokou niternou radost a schopnost postavit se svému stínu. Konstrukce potní chýše

DÁLE K PROGRAMU

Velký bubenický večer – s podporou skupiny se snadno uvolníme a prožijeme večer plný dynamických rytmů při společném bubnování. Bubnování povedou tři zkušení hráči na djembee, bubny a perkusní nástroje. Na velký společný buben si u toho může zabubnovat každý z vás…

Mužsko-ženská potní chýše – překrásný rituál, při kterém se očistíme, necháme zemřít vše co už nepotřebujeme a znovu se narodíme do podoby, která lépe odpovídá našim touhám a snům. Potní chýše je nádherná a někdy i hodně náročná, ale téměř vždy nezapomenutelná. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete nebo nechcete do potní chýše, můžete se stát požehnanými pomocníky, kteří pomohou nosit do chýše kameny. Za odměnu uvidíte, jak po skončení rituálu z chýše vycházejí znovuzrození lidé. I to je nádherný zážitek…

Firewalking – úžasný přechodový rituál, prostřednictvím kterého vystoupíme ze zanikajícího starého světa do světa nového, který pozvolna právě rodí. Kdo jste firewalking nezažil, a máte přílišný respekt, nebo se přímo bojíte – svezte se s energií skupiny, díky které přejdete přes uhlíky i vy. A když se přeci jen nakonec rozhodnete nepřejít, prožijete kouzelné chvíle při pohledu na to, jak přecházejí ostatní…

Léčení rodové linie – rituální vyčištění vztahu k oběma rodičům. Ve svobodném životě nám často brání to, že ačkoliv si to vůbec neuvědomujeme, nemáme po přechodu z dětství do dospělosti narovnaný a vyčištěný vztah s otcem a matkou. Tato zátěž nám pak deformuje vztahy partnerské, vztahy k dětem i k ostatním lidem. Toto společně napravíme.

Téma smrti – smrt je náš spojenec. Práce s tématem smrti se zapojením uvědomění významu smrti ega, smrti blízké osoby a přijetí smrti jako neoddělitelné součásti života. V bezpečném prostředí zapracujeme na odstranění tohoto společenského tabu.

Muži ženám a ženy mužům – Jang se pokloní Jinu a Jin oslaví Jang. Obvykle velmi silné a emotivní mužsko-ženské vyrovnání a vyznání vzájemného obdivu a lásky.

Budeme společně tančit – mystické tance dávných tradic. Kdo je zažil, ví, jak neobyčejně silné jsou. Zasáhnou vás hluboko, dotknou se vašeho srdce a – obvykle je to velmi, velmi silné. I drsní muži při nich občas pláčou. Nemusíte umět tančit, tance jsou prosté a jednoduché a naučíte se je snadno. Dokonce nemusíte mít ani tanec rádi – toto není běžný způsob tance. Nemusíte umět zpívat, kdo chce, vystačí s „hm-hm-hm“, celkovému prožitku to na síle neubere. Kdo si tyto tance zamilovat (a to je skoro každý, kdo se s nimi setkal), přijde si o tomto víkendu na své. Bude jich hojně…

Budeme hodně slavit – bez alkoholu a jiných stimulantů. Pro to, aby zábava byla skvělá, nejsou potřeba. Každý máme od narození vše potřebné k tomu, abychom sami pro sebe i pro ostatní dokázali vytvořit mocné kouzlo. Kouzlo tlukoucího srdce, hřejivého lidského tepla a hlavně čehosi, co se vznáší ve vysokých výškách a je slovy nezachytitelné…

Budeme pracovat sami na sobě – v bezpečném prostředí si nenásilnou cestou sáhneme až na dřeň sama sebe. Přinese to poznání, pokoru, osvobození a odvahu jít životem dál…

Nebude se nám chtít domů – obvykle to tak bývá. Uvidíte sami…