prožitková sebepoznávací setkání

Lesní rodinný tábor přírodního učení a dovedností (krátký) - PLNO

Lesní rodinný tábor přírodního učení a dovedností (krátký) - PLNO

Zveme na tradiční letní tábor pro děti a jejich dospělé v Srdci lesa. Na devět dní se staneme Kmenem, budeme se poznávat v Kruhu a zároveň každý sám za sebe, v otevřeném a bezpečném sdílení toho, co chceme v životě dávat a dostávat, ve vděčnosti za Život na Matce Zemi, po které jdeme a tkáme svou přítomností pavučinu lidského Bytí.

prožitková sebepoznávací setkání

Obřad očistné potní chýše (temascal, inipi, sweatlodge) je transformační způsob léčení a modlitby, s hlubokými kořeny v tradicích původních obyvatel nejen severoamerického kontinentu.

prožitková sebepoznávací setkání

Poradní kruh (anglicky Council) je otevřeným kruhem sdílení, který vychází z původního způsobu rokování přírodních národů a přináší do moderní doby opomíjené kvality komunikace. Council sloužil k vyprávění příběhů, hledání správného rozhodnutí nebo k řešení konfliktů v nehierarchické struktuře, která dává všem stejný prostor k upřímnému sdílení i pozornému naslouchání.

prožitková sebepoznávací setkání

Nabízíme pravidelnou denní praxi jógy a meditace a několikrát do roka intenzívní týdenní soustředění.

prožitková sebepoznávací setkání

Pořádáme víkendové kurzy vegetariánského vaření a vaření z divoce rostoucích bylin.

prožitková sebepoznávací setkání

Pořádáme setkání v kruhu žen na témata čistě ženská

prožitková sebepoznávací setkání

Sdílení rytmů

prožitková sebepoznávací setkání

Provedení základními technikami střelby a poklidné relaxace - správný postoj, dýchání a držení těla i luku a šípu.

prožitková sebepoznávací setkání

sdílení zkušeností ze života ve Společenství

prožitková sebepoznávací setkání

akce vhodná pro rodiny s dětmi

průvodci

TRPASLIČÍ DOBRO-DRUŽSTVÍ

Letošní setkání bude provázeno Pěti dohodami, Živly, principy soběstačného způsobu života, procesem tvorby společenství a energií Kruhu, to vše s podporou moudrých Trpaslíků.

TERMÍN KRÁTKÉHO TÁBORA JE NAPLNĚN. JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NA DELŠÍ VARIANTU TÁBORA, KTERÁ SE KONÁ 19. – 28. ČERVENCE 2021.

Co společně můžeme prožít:

 • Přírodní dovednosti: přírodní stavby, dovednosti pro přežití v přírodě, vaření na ohni, noc venku
 • Pohyb v přirozenosti: jóga, tanec, lukostřílení
 • Tvoření všeho druhu: výtvarno, hraní a zpívání, bubnování, výroba masek, posvátné divadlo
 • Kruh: Poradní kruh jako nástroj komunikace, mužský a ženský kruh všech generací
 • Potní chýše, chůze po žhavých uhlíkách, Teepee
 • Výlet, Noční výprava za bytostmi lesa
 • Masáže, meditace a relaxační techniky pro dospělé

Program je z do velké míry připraven předem, ale průběžně se přizpůsobuje aktuální energii a potřebám kruhu. Účastníci jsou v případě zájmu vítáni vnést do kruhu své dovednosti a dary, do dětského i dospěláckého programu.

Denní program bude rozdělený na dvě části – na část, ve které bude zajištěný program zvlášť pro děti a pro dospělé (dopoledne), a na čas, ve kterém budou rodiny pohromadě, napříč různými aktivitami (odpoledne).

Program pro děti bude připraven pro děti od 3 let (předškolní a školní věk zvlášť). Pro rodiče miminek a batolat bude možnost hlídání dle individuální dohody.

Jednou z rovin tábora je spontánní tvoření společenství a hledání cest pro mírumilovnou a upřímnou komunikaci v rámci párů, rodin i celého kmene. Vítáme rodiny, které jsou otevřeny projít s důvěrou procesem, který neřídí žádný vedoucí, ale vyšší moudrost; který se prolíná celým táborem, nejen ohraničenými úseky programu; který je živým experimentem a může přinést změnu vlastních přesvědčení. Pro to vše nabízí Sklenářka bezpečný prostor.

Na dlouhý tábor upřednostňujeme úplné rodiny. Pokud oba rodiče nemohou na celou dobu, doporučujeme účast obou alespoň na část tábora.

Tábor začíná první den večeří (v 18h) a končí poslední den obědem. Tábor je koncipován jako celek a účast je možná pouze na celou dobu (výjimku tvoří partneři, kteří se k rodině mohou připojit jen na část programu).

Maximální počet účastníků je omezen na 35 dospělých, 35 dětí od 3 let a nejmenší děti.

Prosíme všechny malé i velké účastníky, aby si přivezli svou oblíbenou misku/talíř na jídlo (nerozbitná lepší 🙂 Přivezte pokud možno pouze ekologické hygienické potřeby a praktické věci pro přežití v přírodě (baterka, nůž, repelent, karimatka, spacák, deka, pláštěnka). Dále se budou hodit bubny a další hudební nástroje, a materiály na tvoření vašemu srdci blízké.

Příspěvek na tábor

(zahrnuje ubytování, plnou vege penzi a program na 6 dnů):

 • dospělí a děti od 13 let: 5 000 Kč
 • děti od 6 do 12 let (včetně): 3 000 Kč
 • děti od 3 do 5 let (včetně): 1 700 Kč
 • děti do 2 let (včetně): zdarma zdarma

Oba tábory jsou již zaplněny. Pokud byste se chtěli přihlásit jako náhradníci, napište Evě: eivavlkova@gmail.com.

Tábor pro Vás připravuje realizační tým Společenství Sklenářky.

Nic však nepatří mimo kruh, ve vesmíru není žádné „vně“, ke kterému bychom se mohli chovat bez úcty. Nejen hory a moře na naší Zemi, nýbrž i vesmír samotný je hoden základní úcty. Vše, co je, svět člověka, svět živého a svět země a hvězd, je uvnitř kruhu. (Marek Vácha)