prožitková sebepoznávací setkání

lesní rodinný tábor 2

lesní rodinný tábor 2

Zveme na tradiční letní tábor pro děti a jejich dospělé v Srdci lesa. Na sedm dní se staneme Kmenem, budeme se poznávat v Kruhu a zároveň každý sám za sebe, v otevřeném a bezpečném sdílení toho, co chceme v životě dávat a dostávat, ve vděčnosti za Život na Matce Zemi, po které jdeme a tkáme svou přítomností pavučinu lidského Bytí.

Registrace

Letošní setkání bude neseno tématem přirozené POLARITY, která se prolíná životem, přírodou a tvoří dynamiku stvořeného světa (muž a žena, jin a jang, Slunce a Luna, oheň a voda…).

Co společně můžeme prožít:

  • Přírodní dovednosti: jak si poradit v přírodě, vaření na ohni, noc strávená venku
  • Jóga: cvičení těla, meditace a relaxační techniky pro dospělé
  • Kruh: Poradní kruh jako nástroj komunikace, sdílení, mužský a ženský kruh napříč generacemi
  • Tvoření všeho druhu: výtvarno, hraní a zpívání, bubnování, výroba masek, posvátné divadlo, noční hra
  • Potní chýše / chůze po žhavých uhlíkách, Teepee
  • Možnost masáží, zvukové a gongové lázně

Denní program je rozdělený na část, ve které je zajištěn program zvlášť pro děti a pro dospělé (dopoledne), a na část, ve které jsou rodiny pohromadě, v různých aktivitách (odpoledne). Program je z do velké míry připraven předem, ale přizpůsobuje se věku dětí, aktuální energii a potřebám kruhu. Účastníci jsou v případě zájmu vítáni vnést do kruhu své dovednosti a dary, do dětského i dospěláckého programu.

Program pro děti je zajištěn pro děti od 3 do 12 let (předškolní a školní věk zvlášť). Miminka a batolata lze na základě individuální dohody pohlídat. Pro děti starší 12 let můžeme najít vyhovující místo v týmu pomocníků, které je bude bavit.

Jednou z důležitých rovin tábora je spontánní tvoření společenství a hledání cest pro mírumilovnou a upřímnou komunikaci v rámci párů, rodin i celého kmene. Vítáme rodiny, které jsou otevřeny projít s důvěrou procesem, který neřídí vedoucí, ale vyšší moudrost; který se prolíná celým táborem, nejen ohraničenými úseky programu; který je živým experimentem a může přinést změnu vlastních přesvědčení. Pro to vše nabízí Sklenářka bezpečný prostor.

Doporučujeme účast celým rodinám. Pokud oba rodiče nemohou na celou dobu, zvažte účast obou alespoň na část tábora.

Tábor začíná první den večeří (v 18h) a končí poslední den obědem. Tábor je koncipován jako celek a účast je možná pouze na celou dobu (výjimku tvoří partneři, kteří se k rodině připojí na část programu).

Maximální počet účastníků je omezen na 35 dospělých, 35 dětí od 3 let a nejmenší děti.

Příspěvek za tábor zahrnuje ubytování, plnou vege penzi a program na 7 dnů:

  • dospělí a děti od 13 let: 7 200 Kč
  • děti od 6 do 12 let (včetně): 4 700 Kč
  • děti od 3 do 5 let (včetně): 3 900 Kč

Místo vám bude rezervováno po zaslání nevratné zálohy 1000 Kč za každého dospělého a dítě od 3 let – po vyplnění přihlášky vám mailem přijde zálohová faktura. Záloha je vratná v případě, že za sebe najdete v případě zrušení účasti náhradníky. V případě, že by vám finanční situace bránila v účasti na táboře, napište poznámku do přihlášky, najdeme vyhovující řešení.

Týdennímu organizovanému táboru bude předcházet otevřený týden s volným programem – zájem o prodloužení pobytu uveďte do přihlášky.

Pro letošní rok ještě nemáme poskládaný celý TÝM – pokud byste měli zájem podpořit tábor jako vedoucí, vyplňte tento dotazník: https://forms.gle/…2rYdR9TnKqX9.

Prosíme všechny malé i velké účastníky, aby si přivezli svou oblíbenou misku/talíř na jídlo (nerozbitná lepší :) Přivezte pokud možno pouze ekologické hygienické potřeby a praktické věci pro přežití v přírodě (baterka, nůž, repelent, karimatka, spacák, deka, pláštěnka). Dále se budou hodit bubny a další hudební nástroje, a materiály na tvoření vašemu srdci blízké.

Tábor pro Vás připravuje realizační tým Sklenářky skrze zapsaný spolek Pucháchej.

„Nic však nepatří mimo kruh, ve vesmíru není žádné „vně“, ke kterému bychom se mohli chovat bez úcty. Nejen hory a moře na naší Zemi, nýbrž i vesmír samotný je hoden základní úcty. Vše, co je, svět člověka, svět živého a svět země a hvězd, je uvnitř kruhu.“ (Marek Orko Vácha)

provází

Honza

Honzito

Tereza

Tereza Dlabalová, Terezita

prožitková sebepoznávací setkání

Poradní kruh (anglicky Council) je otevřeným kruhem sdílení, který vychází z původního způsobu rokování přírodních národů a přináší do moderní doby opomíjené kvality komunikace. Council sloužil k vyprávění příběhů, hledání správného rozhodnutí nebo k řešení konfliktů v nehierarchické struktuře, která dává všem stejný prostor k upřímnému sdílení i pozornému naslouchání.

prožitková sebepoznávací setkání

Je to jednoduchý univerzální zdroj zrcadlení jedinečného způsobu, jakým putujeme životem a otevíráme se příležitost k transformaci a růstu.

prožitková sebepoznávací setkání

Nabízíme pravidelnou denní praxi jógy a meditace a několikrát do roka intenzívní týdenní soustředění.

prožitková sebepoznávací setkání

Pořádáme setkání v kruhu žen na témata čistě ženská

prožitková sebepoznávací setkání

Zveme muže do autentického kruhu mužských témat

prožitková sebepoznávací setkání

Sdílení rytmů

prožitková sebepoznávací setkání

sdílení zkušeností ze života ve Společenství

prožitková sebepoznávací setkání

akce vhodná pro rodiny s dětmi

prožitková sebepoznávací setkání

vlastnoruční výroba všeho možného, od svíček po dům

prožitková sebepoznávací setkání

Obřad očistné potní chýše (temascal, inipi) má hluboké kořeny v tradicích původních obyvatel nejen severoamerického kontinentu. V jeho průběhu dochází k usebrání v modlitbě a introspekci, a také k očistě těla a mysli.