hosté

Meditace hlasem

Meditace hlasem

Hudební rituály, muzikoterapie, bubny, tanec a zpěv. Provází Dalibor Neuwirt.

informace a přihláška

průvodci

Otevřeme potenciál hlasu Chci vás podpořit v tom, abyste zpívali. Celý víkend budeme zkoumat a odkrývat naše hlasové možnosti a zpěvný potenciál. Pomůžu vám jej najít, ať už jste na začátku nebo ne.

Muzikoterapie uprostřed přírody Sklenářka, nádherná vila uprostřed hlubokých lesů, kde kolem kruhového jezírka pobíhají pestrobarevní pávi… tady budeme hrát, zpívat a relaxovat.

Zpátky k sobě Stačí pár hodin intuitivního zpěvu a budete překvapeni, jak vás to vrátí zpátky k sobě, do vlastního středu.

Meditace hlasem Vymedíme se zpěvem tibetských manter a několika jednoduchými mantrovacími písněmi. Podpoříme se ve skupině navzájem v kruhových formách zpěvu.

Zelenáči i ostřílení společně Máte strach, že neumíte zpívat? Žádný strachy! Víkendem provedu úplné zelenáče i ostřílenější zpěváky. Není třeba vůbec umět zpívat. Budeme dělat alikvotní a meditační techniky zpěvu, kde nelze zpívat falešně.

Odevzdání a ticho Odevzdáme se hlasu, budeme pozorovat, jak naše tělo rezonuje a naučíme se vnímat ticho. Hluboce si odpočineme.