prožitková sebepoznávací setkání

Munay Ki - Cesta srdce

Munay Ki - Cesta srdce

Zasvěcení do posvátných obřadů Munay Ki - síly čisté a bezpodmínečné lásky. Provází Hanka Munay.

přihláška
prožitková sebepoznávací setkání

rituál pro různé příležitosti - setkání v osobní i kolektivní pozornosti, modlitba pro podporu konkrétního záměru a energie

průvodci

Přechodové a iniciační obřady jsou po tisíciletí praktikovány všemi národy na Zemi. Munay Ki označuje cyklus prastarých, mimořádně silných iniciačních a přechodových rituálů, které jsou založeny na tradičních šamanských praktikách pocházejících z oblasti And a Amazonie. Slovo „Munay“ znamená v Qechua jazyce (mluvené domorodým kmenem Q'ero) přibližně „Láska nebo také Vůle“. Slovo „Ki“ znamená „Síla“ nebo „Životní energie“. Výraz „Munay-Ki“ vyjadřuje nejen „Sílu Lásky“ a „Životní Energie“, ale připomíná nám, že můžeme lásku milovat a v čisté lásce vědomě, aktivně a bezpodmínečně žít. Rozhodneme-li se od srdce pro život v lásce, pro sílu lásky ve slovech, myšlenkách a činech v každodenním životě, odpovědí na to bude znovu láska a láskou naplněný život.

Přijetím obřadů Munay-Ki je pro nás snazší porozumět jazyku své duše a osvobodit se od starých ran, zapletení, přesvědčení a škodlivých energií. Otevíráme se své vlastní moudrosti ve spojení se silami přírody a tvůrčí silou Života. Otevíráme se lehkosti bytí.

V tradici rodové linie Inků bude postupně předáno devět posvátných rituálů:

 • Rituál Léčitele – Hampe Ritus
 • Rituál Pasu síly a ochrany – Chumpi Ritus
 • Rituál Harmonie – Ayni Karpay Ritus
 • Rituál Vizionáře – Kawaq Ritus
 • Ritual Strážce dne – Pampa Mesayok Ritus
 • Rituál Moudrosti – Alto Mesayok Ritus
 • Rituál Strážce matky Země – Kuraq Akulleq Ritus
 • Rituál Strážce hvězd – Mallku Karpay Ritus
 • Rituál Stvořitele – Taytanchis Ranti Ritus

S každým obřadem se v nás otevřou a propojí určité síly a energie, jako aktivační kód. Poté okamžitě začíná léčení a transformace na všech úrovních lidské existence, energeticky, psychologicky, duchovně, v podvědomí a na fyzické úrovni. Po obdržení všech 9ti rituálů, můžou být tyto dál předávány dalším lidem, pokud se zasvěcený cítí povolán.

Existují tři úrovně Munay Ki rituálů:

 • základní
 • propojení s rodovou linií
 • (s)tvoření

V 1. fázi cyklu Munay Ki v termínu od 09. – 12.09.2021 obrdrží účastníci zasvěcení do čtyř základních rituálů.

Dále se v rámci programu můžeš tešit na:

 • propojení s rodovou a léčitelskou šamanskou tradicí Inků
 • práci s čakrami
 • dechová cvičení, meditace a jógu
 • šamanské ohňové rituály propojené s hudbou, rytmem, zpěvem a tancem
 • propojení se čtyřmi směry – medicínským kruhem a silovými zvířaty
 • cvičení pro spirituální transformaci a cestu k celistvosti

Energetické vyrovnání pro zasvěcení do základních obřadů (1. – 4.): 4 000 Kč. Ubytování a strava na 3 dny: 1650 Kč.

Místo na kurzu vám bude rezervováno po zaplacení zálohy 2000,–Kč na účet 165247204/0300.

„V životě člověka jsou dva důležité dny: den, kdy se narodí a den, kdy zjistí proč.“ Don Augustin de Mexico