hosté

dlooooouhý tanec

dlooooouhý tanec

12 hodinová taneční oslava letního Slunovratu s kakaovou ceremonií s živým doprovodem Tranzana

info a přihláška

průvodci

12 hodinová taneční cesta ze tmy ke světlu, k odevzdání se radosti a lehkosti bytí. Společně v tanci a pohybu, hlasem, dechem a celou svou přítomností oslavíme nejdelší den v roce.

Tanec jako modlitba za naše osobní blaho a blaho všech bytostí, tanec jako modlitba za všechny naše vztahy – minulé, současné i budoucí. Tanec jako katalyzátor hlubinných pohybů naší duše, nástroj probuzení a spojení se s naším plným potenciálem.

Před tancem doporučujeme se nacítit na oblast záměru. Pokud byste během tance rádi něco pochopili, vyřešili, otevřeli v sobě. Během tance budeme budovat naši energii, která může na naše záměry působit jako katalyzátor. Důležitou roli v tom hraje i podpora celé skupiny.

Budeme tančit pospolu, jemně, divoce, citlivě, pokorně a vytrvale na svojí cestě za mystériem těla, tance a života.

Začátek 18. června 2022 od 19h do 7h ráno Občerstvení zajištěno. Počet míst omezen. Registrace předem nutná.

Místo konání: Sklenářka, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz Pro zájemce možnost projít před tancem očistou v potní chýši (za příplatek, další informace na vyžádání)

Energy balanc příspěvek do 15. února 1111,– Kč do 30. dubna 1511,– Kč do 10.června 1800,– Kč na místě 2000,– Kč

Registrace na emailu milam28@seznam.cz

Těšíme se na vás

Míla, Pavel, Hynek a spousta tance