jóga-védánta

jóga-vedanta

jóga-védánta

cesta k transformaci myšlení a vnitřnímu osvobození od připoutaností, tužeb a lpění, skrze práci s tělem (ásana, očistné techniky), dechem (pránájáma), myslí (koncentrace, meditace), etické a morální pricipy (jama, nijama). Z filozofických směrů máme nejblíž k advaita-védántě (učení nedvojnosti).

prožitková setkání

prožitková sebepoznávací setkání

cesta k propojení s přírodou a univerzální tvořivou energií (Matka Země, Velký Duch, živly, posvátný prostor všech bytostí), uvědomění sítě života, úcta ke všemu živému, vděčnost za Život. Čerpáme především z tradic a přírodního učení severoamerických i jihoamerických indiánů a našich evropských předků.

prožitková sebepoznávací setkání
soběsta(te)čnost - praktické workshopy

soběstatečnost

soběsta(te)čnost - praktické workshopy

praktická cesta k přirozenému a skromnému životu, osobní odpovědnost za to, co tvořím, každodenní drobné kroky k přesměrování degenerativního způsobu života na regenerativní. Skrze workshopy sdílíme to, co jsme osobně vyzkoušeli a umíme.

lesní rodinný tábor

lesní rodinný tábor přírodního učení a dovedností

tradiční vrcholná letní událost pro děti a jejich rodiče, ve které se prolínají všechny nitky tradic na Sklenářce přítomných, obohacených o učení moudrých trpaslíků. Pro dlouhodobý velký zájem pořádáme od roku 2021 tábor ve dvou termínech.

lesní rodinný tábor přírodního učení a dovedností
festival soběsta(te)čnosti

festival soběsta(te)čnosti

festival soběsta(te)čnosti

prostor pro sdílení poznatků a zkušeností z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších; k protnutí workshopů, dovedností a šikovných lidí na jednom místě, k podpoře propojování, síťování a vzájemné inspirace.