prožitková sebepoznávací setkání

labyrint

labyrint

Letos na jaře se v Posvátném lese Sklenářky otevřel nový prostor na počest starodávného archetypu labyrintu. Je to místo, kde máme všichni příležitost se propojit za hranicemi našich odlišných původů, kultur a perspektiv a můžeme najít společný domov.

Labyrint na Sklenářce ožívá v obřadu na konkrétní roční období a jeho význam pro náš každodenní život. Zůstává otevřená až do následujícího obřadního období. Poté je uzavřen a rozebrán, čímž vznikne prostor pro následující labyrint, uctívající konkrétní roční dobu a slavnostní období.

Labyrint je univerzální jednoduchý zdroj, jehož původy byly nalezeny v různých kulturách po celém světě a v různých podobách v rozdílných historických obdobích jako v období neolitu a středověku v Evropě, regionech současného Turecka, Kréty a Řecka; v tantrických textech Indie; v keltských kulturách Británie a Irska; stejně jako v starověkých Amerických kulturách, například v Peru.

Labyrinty lze symbolicky použít jako nástroje pro osobní, psychologickou a duchovní transformaci. Labyrinty evokují modlitbu, metaforu, intuici, představivost, posvátnou geometrii, duchovní pouť, obřadní cvičení, všímavost, environmentální umění a budování komunity. Labyrint zve naše srdce k otevření v důvěře a odevzdání se Pravdě.

Vstupte do bludiště, abyste se ztratili; do labyrintu, abyste se našli. Labyrint je jiný než bludiště. Labyrint zvyšuje činnost právé mozkové hemisféry, což nám pomáhá uvolnit se od myšlení a otevřít se našemu intuitivnímu a kreativnímu stavu: vlastní pravdě, jedinečné vnitřní moudrosti a tvůrčímu toku ve spojení s přírodou a duchovním vedením. Labyrint má jednoduchou jednosměrnou cestu vedoucí ke středu a zpět stejným způsobem. Bludiště na druhé straně má opačný účinek, protože svými mnoha cestami a pastmi, na které musí člověk stále dávat pozor, stimuluje aktivitu levé mozkové hemisféry. Labyrint je cesta srdce, otevření a důvěry v sebe i vně.

Labyrint odráží jedinečný způsob, jakým člověk cestuje životem. Skrze modlitbu, otevřenost, důvěru a odevzdání může Labyrint na světlo přinést aspekty, které si člověk nemusí tak dobře uvědomovat, tedy i příležitost pro transformaci a růst.

Kouzlo labyrintu spočívá v jeho univerzální jednoduchosti: „procházení“ cesty. Pouze vy sami můžete ‘kráčet' svou vlastní cestou. Nikdo to nemůže udělat za vás. Způsob, jakým se vydáte po své cestě, je zcela na vás a na pravdivosti okamžiku. Ať už jdete na kolena, nebo tančíte, jestli chodíte pomalu, plazíte se nebo skáčete, důležité je, jak dalece si dovolíte kráčet ve světle své vlastní pravdy a v důvěře.

Živý labyrint na Sklenářce je příležitostí k prozkoumání dobrodružství s nejvyšším záměrem, kterým je Pravda.

labyrint

Nejbližší akce

provází

Honza

Honzito

Tereza

Tereza Dlabalová, Terezita