prožitková sebepoznávací setkání

poradní kruh

poradní kruh

Poradní kruh vytváří bezpečný prostor, ve kterém má každý možnost sdílet, každý je vyslechnut, každý naslouchá ostatním. Kromě všech účastníků je přítomen také „duch kruhu“, moudrost, která jednotlivce přesahuje a působí jako neviditelná pavučina Přítomnosti a Propojení všech do jednoho celku. Poradní kruh je forma rituálu, který má jasně daný začátek a konec. Nejedná se o terapeutické sezení, ale může mít léčivý účinek tím, že umožní účastníkům autentické a upřímné spojení sám se sebou i s ostatními, v bdělé přítomnosti a bez hodnocení. Provázejí Honza a Tereza Dlabalovi (www.floresta.cz) a další

Poradní kruh se řídí několika základními principy:

mluvím od srdce naslouchám srdcem mluvím spontánně a říkám podstatu (esenci) svého příběhu mluvím tak, aby to bylo prospěšné mně, kruhu i vyššímu principu důvěrnost – co je řečeno v kruhu, zůstává v kruhu a nesdílí se nikde jinde kruhové uspořádání s oltářem/svíčkou uprostřed, mluvicí předmět facilitátor kruhu, který je spíše „průvodcem“ a zároveň účastníkem celého procesu než „vedoucím“ Forma Poradního kruhu byla v posledních třiceti letech postupně rozvíjena v Ojai Founda­tion v Kalifor­nii, odkud se rozšířila dále do světa. Své platné místo nachází především ve školách, ve firmách a v komunitách.

poradní kruh

Nejbližší akce

provází

Honza

Honzito

Tereza

Tereza Dlabalová, Terezita