prožitková sebepoznávací setkání

přechod přes žhavé uhlí

přechod přes žhavé uhlí

Používání žhavíků k přechodu bylo rozšířené v různých dobách a tradicích. V mnoha podobách používá i dnes. Vyžaduje i učí Bdělou pozornost a Uvědomování přítomnosti všech účastníků po celou dobu obřadu. Rituál je založený na vztahu člověka a ohně, jednoho ze základních přírodních elementů, z nichž je stvořená veškerá hmota vesmíru. Oheň je v pořadí třetím z nich a symbolizuje  transformaci. Síla tohoto rituálu spočívá zejména v možnosti změnit osobní myšlenkové vzorce a dostat se za hranice svého mentálního omezení. Otevírá účastníkům příležitost k úplnému sebepřijetí, zdravému sebevědomí v pokoře, k překonání hranic vlastního ega a přijetí zodpovědnosti za své chování a jeho následky. 

Celý obřad sestává z osobní přípravy (koncentrace, meditace, rozjímání) a  kolektivní přípravy Ohně i přechodové dráhy. Tou je vyčištěný pruh  země v délce několika metrů, na kterou se v závěrečné, vrcholné fázi obřadu, rozprostírají rozžhavené uhlíky z posvátného ohně. Účastníci  jednotlivě přecházejí po uhlících, v plném soustředění na svůj záměr, v přítomnosti, za podpory ostatních účastníků Kruhu, bubnů a chřestidel.

provází

Honza

Honzito