Společenství obyvatel Sklenářky

Sloužíme Životu a Matce Zemi

  • v lásce, osobní spokojenosti, vděčnosti a smíření
  •  v porozumění a respektu k ostatním bytostem a odkazu předků, s přijetím odlišností
  • v souladu a rovnováze s přírodou a pozemskými a vesmírnými zákony
  • na cestě otevřeného duchovního srdce a odpovědného osobního rozvoje 
  • v co nejvíce soběstačném životním stylu s ohledem na udržitelnost zdrojů

Věříme v tyto univerzální hodnoty: láska, odpovědnost, svoboda, pravdivost, upřímnost, skromnost, vděčnost, sdílení, soucit, vnitřního ticho, klid a mír, univerzální princip Jednoty, čistého vědomí.

Naším posláním je rozvíjet soužití na základě těchto principů, kultivovat v tomto směru prostor Sklenářky, aby mohl sloužit ostatním jako místo k zastavení, učení, léčení a inspiraci.

Učíme se žít v rovnováze mezi osobním a kolektivním, vnitřním a vnějším, hmotným a duchovním. Vítáme dary i výzvy života ve Společenství, učíme se cestu komunikace v Poradním kruhu a inspiruje nás M. Scott Peck.

Pokud cítíte, že je čas na chvíli odejít z ruchu běžného života, srovnat si myšlenky, najít inspiraci pro nový začátek či zjistit něco o životě ve společenství, můžete nás navštívit, ideálně na víkend.

Kontakt pro rezervaci termínu návštěvy: Hanka Balounová  – hanulkalodenice(a)gmail.com

Kontakt pro informace o chodu Společenství: Lukáš Nyiri – lukas.nyiri(a)gmail.com