beltine

oslava jara s kakaovým obřadem Beija-flor, stavbou nové potní chýše a jejím zasvěcením, v sobotu koncert Radka Pilmaiera a přátel

pátek večer: Kakaový obřad Beija-flor

sobota: stavba potní chýše, večer koncert ITARENAMU Radka Pilmaiera

neděle: obřad očistné potní chýše, začátek v 10h

v průběhu dle chuti a časových možností: jóga, meditace, očista wayusou nebo kopřivou

Příspěvek:

  • pobyt: 800 Kč/den
  • program: 700–1200 Kč za kakaový obřad, 700–1200 Kč očistnou potní chýši, koncert Radka Pilmajera má samostatné vstupné 300 Kč

provází

Honza

Honzito

Tereza

Tereza Dlabalová, Terezita

prožitková sebepoznávací setkání

Zpívané modlitby a meditace vedou ke zklidnění mysli, uvolnění těla a  sjednocení pozornosti v Jednotě a Přítomnosti, jsou oslavou bytí v přítomném okamžiku Teď a Tady.

prožitková sebepoznávací setkání

Obřad očistné potní chýše (temascal, inipi) má hluboké kořeny v tradicích původních obyvatel nejen severoamerického kontinentu. V jeho průběhu dochází k usebrání v modlitbě a introspekci, a také k očistě těla a mysli.