pobyt ve tmě

Pobyt ve tmě je jedním ze způsobů autoterapie, krátkodobé změny životního stylu, usnadňující obnovení rovnováhy a stability v osobním životě i ve vztazích s ostatními.

Pobyt ve tmě se doporučuje zejména zdravým osobám, které hledají východisko z obtížné životní situace nebo období nadměrného stresu. Slouží dobře i jedincům, kteří hledají cestu k sobě, k Pravdě – odpovědi na základní existenciální otázky či hlubší pochopení své spirituální transformace. Hlavním přínosem pobytu ve tmě je změna životního rytmu a hodnot, celkový odpočinek organizmu a odstranění příčin neklidu. Díky pobytu ve tmě člověk spočívá ve smyslové odloučenosti od okolního světa, kde mysl nemá přístup k vnímání zrakových a sluchových vjemů z prostředí. Tento stav je příležitostí pro nasměrování pozornosti mysli do vnitřního světa, ke vzpomínkám minulosti, latentním sklonům a představám budoucnosti. Tak se otevírá svět nevědomých procesů, které se můžou uvolnit a zcela, nebo částečně, rozpustit. Pro vyrovnané spirituální aspiranty je pobyt ve tmě vhodným způsobem pro hlubší vnoření do vlastního nitra a sebezkoumání (introspekci). Usnadňuje zklidnění mysli a zlepšuje podmínky pro koncentraci pozornosti a meditaci.

Pobyt ve tmě trvá obvykle 3 – 10 nocí. Delší pobyty doporučujeme konzultovat předem. Účinky terapie tmou se můžou projevit dílčími fyziologickými a psychickými změnami. Bez předběžné konzultace s lékařem/psycho­logem nedoporučujeme pobyt ve tmě osobám nemocným a psychicky nestabilním.