Vize

Společnost Sklenářka s. r. o., se společně s majitelem objektu a Společenstvím dlouhodobých obyvatel snaží o postupnou rekonstrukci celého areálu s cílem navrácení tohoto jedinečného místa do služby těm, kteří ocení krásu a hloubku tohoto místa.

Po několika letech velkých rekonstrukcí areálu se v létě 2013 k manželům Vlčkovým a panu Leoši Stiborovi přidali manželé Dlabalovi, kteří se ujali provozu meditačního centra. Od té chvíle postupně vznikalo také Společenství obyvatel Sklenářky, které v roce 2015 převzalo do samosprávy část areálu.

Od roku 2018 sídlí na Sklenářce také projekt FOREST.INK, jehož cílem je podpora vzniku a rozvoje rezervace části ekvádorského amazonského pralesa, za účelem konzervace člověkem nedotčeného území, výzkumu a zachování tradic přírodních národů tam žijících. Partnerskou organizací na ekvádorské straně je nadace BOSQUE MEDICINAL („léčivý les“).

Naší snahou je vytvoření ideálních podmínek pro ty, kteří hledají místo pro vědomý a svobodný život, cestu zdraví, sebepoznání a větší soběstačnosti. Chceme vytvářet a udržovat prostor pro klidné spočinutí, který bude sloužit všem, kteří ho potřebují.

Naším záměrem je život v harmonii, radosti a lásce.

Věříme, že je možné nalézt místo, kde se prolínají původní tradice s hlubokými kořeny a potřeby současné společnosti, ve vzájemném respektu a úctě k přírodě a jejím rytmům, sobě, ostatním bytostem, matce Zemi a celému Vesmíru.

om

DLOUHODOBÉ CÍLE PROJEKTU:

 •  zachránit jedinečný objekt s neopakovatelným geniem loci před zchátráním, ke kterému kvůli pohnuté historii a častému střídání nájemců neměl daleko
 • revitalizovat místo na meditační a vzdělávací centrum s multifunkčním využitím a zázemím potřebných služeb (ubytování, stravování, masáže atd.)
 • pořádat vlastní programy s důrazem na sebepoznání, přírodní moudrost našich předků a zdravý životní styl (jóga, kurzy zdravého vaření, detoxikační pobyty, indiánská potní chýše atd.)
 • vybudovat experimentální prostor pro život ve Společenství a v otevřené komunikaci s ostatními
 • vybudovat naučnou stezku a odpočinkovou zónu pro turisty a cyklisty
 • vybudovat permakulturní zahradu a ekofarmu pro částečné samozásobení surovinami a jako doplňkový výukový projekt pro školy
 • sloužit jako regionální centrum vzdělávání a osvěty v otázkách šetrného přístupu k životnímu prostředí v oblastech bydlení, stravování, stavitelství, alternativních energií atd.
 • podporovat networking, vědomé podnikání a nahrazování konkurenčních postojů spoluprací
 • spolupracovat úzce s regionem a reagovat na jeho potřeby
 • budovat toto místo a jeho vizi společně a dlouhodobě

Jsme otevřeni oboustranně výhodné spolupráci:

 • s kvalitními lektory seminářů osobního rozvoje, terapeuty a kouči; s lektory, řemeslníky, odborníky a umělci v oblastech: přírodní stavitelství, permakultura, zdravá výživa, celostní přístup ke zdraví, přírodní léčitelství, umění a umělecká řemesla, výroba přírodní kosmetiky apod.
 • se společnostmi, organizacemi a experty, kteří rezonují se záměrem tvorby svobodného prostoru a jsou otevřeni pro spolupráci v oblastech přírodního stavitelství, ekologie, sociálního a vědomého podnikání, infomarketingu, alternativních energií, medií a komunikace, fundrisingu, administrativy a práva, vzdělávání atd.