Historie

Vilu Sklenářku postavil v roce 1906 továrník Rudolf  Seykora pro svou přítelkyni Otýlii
Sklenářovou – Malou, herečku a operní pěvkyni Národního Divadla, kterou tu hostil. Podle ní byla také vila pojmenována.  Letovisko vzniklo jako místo pro Lásku, umění a setkávání, mohutná rezidence je doslova utopena  zeleni lesů.

Architekt vily Sklenářka Václav Roštlapil (narozen 29.11.1856 ve Zlonicích) byl český architekt, který navrhl řadu veřejných staveb, především v Praze pro vědecké, edukativní a lékařské účely. Jako sloh byla  volena vždy novorenesanční estetika, jelikož vyjadřovala tehdejší renesanční či antický antropomorfický názor na svět.
Absolvent reálky v Litomyšli a inženýrského stavitelství na ČVUT v Praze. V r. 1882 vstoupil na Akademii umění ve Vídni, kde v r. 1884 v soutěži o dvorní cenu obdržel zlatou medaili a o rok později cestovní stipendium. To mu umožnilo cestovat po Řecku, Itálii,  Francii, Belgii a Německu.


Dále realizoval několik zakázek i v rodném Kostelci nad Orlicí, odkud pocházeli jeho otec Josef a matka Františka (rozená Seykorová)  – hlavně pro rodiny z dynastie Seykorových a veřejné stavby pro město či církev. Realizována byla vila Sklenářka, vila Mírov, přestavba v kostele sv. Václava a kašna.

Sklenářka v době kdy tu byla škola v přírodě 1

V r. 1892 obdržel cenu za návrh na výstavbu Strakovy akademie v Praze a svěřeno mu bylo i její  provedení. Navrhl a provedl výstavbu Akademie umění na Letné, ústav pro choromyslné v Bohnicích a přestavbu Rudolfina pro  umístění sněmovny. Řídil stavební práce na Národopisné výstavě v r. 1895 a navrhl a provedl výstavbu světelné fontány na výstavišti  v Holešovicích. V r. 1898 vyznamenán rytířský m křížem řádu císaře Františka Josefa. Předseda umělecké komise Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta.