hosté

ježek bez klece

ježek bez klece

Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) - přednáška v 18h.

FB událost

Po zavedení povinné školní docházky se v naší společnosti rozšířilo přesvědčení, že hodnotné vzdělávání nelze získat mimo státem akreditované školy. To dává vládám obrovskou monopolní moc nad výchovou všech lidí; navíc jsou tím blokovány veškeré vzdělávací modely krom těch legislativně schválených, což se bohužel týká i sebeřízeného vzdělávání. Zastánci sebeřízeného vzdělávání jsou přesvědčeni, že vnějšími vlivy lze sice jedince úspěšně motivovat k získávání konkrétních dovedností, avšak přebírat zodpovědnost za svůj život se člověk nenaučí, dokud za něj rozhodují jiní… Přijďte diskutovat o svobodě i „svobodě” ve vzdělávání, využijte možnosti se zeptat na vše, co vás v souvislosti se sebeřízeným vzděláváním zajímá.

Od Gabriely se například dozvíte, co ji k založení Ježka bez klece vedlo, jak to tam mají s technologiemi, lekcemi a hodnocením, proč si tak stojí za tím, že v ČR nelze založit skutečně svobodnou školu, jak balancují na pomyslné legislativní hraně, s čím se na cestě za svobodou a sebeřízeným vzděláváním potýkají nejvíce, co je baví, v čem se cítí nejlépe, co by (ne)potřebovali do budoucna a jak se v tom všem mají žáci, jejich rodiče, ale i zaměstnanci.

Urza je sice v Ježku bez klece nový, ale posledních patnáct let se zabývá rolí státu ve společnosti a volnotržními řešeními ve státem monopolizovaných odvětvích, především pak ve školství. Můžete s ním prodiskutovat alternativy k povinné školní docházce, zejména pak zcela decentralizované vzdělávání; dozvíte se od něj též o všeobecně přehlížených nebezpečích vlivu státu na centralizované školství, jež otevřeně i podprahově formuje nás všechny v tom nejzranitelnějším věku, což má dopady na názorovou pluralitu ve společnosti.

Začátek v 18h, délka cca 2–3 hodiny. Příspěvek dobrovolný (doporučený 200–500 Kč)