vize

Naší vizí je celistvý a svobodný život v přijetí a uvědomění univerzální Jednoty, v lásce, úctě a respektu k sobě, všem bytostem a Zemi.

Konání v pravdě, jednoduchosti a souladu s Vyšším záměrem, řádem přírody a principy kolektivní soběstačnosti.

poslání

Podporujeme učení a praxe spirituálních nauk, které vedou k přímému rozpoznání Skutečnosti, ze které pocházíme. Sdílíme tradice a moudrost našich předků a přírodních národů, kterým se s pokorou učíme a předáváme je dál.

Společně pečujeme o prostor Sklenářky, která slouží lidem jako zázemí pro spirituální praxi, odpočinek a společenství. Nabízíme ostatním podporu na cestě sebepoznání a soběstačného přirozeného Bytí.

Staráme se dobrým a šetrným způsobem o přírodu.

hodnoty

osobní rozvoj: rozvíjíme své poslání a dary, kráčíme cestou Srdce. K osobnímu a spirituálnímu růstu využíváme rozmanité cesty ve vzájemném respektu.

environmentální vědomí: podporujeme udržitelnost přírodních zdrojů a nasloucháme rytmům přírody, jejíž jsme součástí. Učíme se zodpovědnosti za Život, a tak opouštíme konzumní myšlení.

společenství: skrze dobrou vůli a vzájemnou úctu společně tvoříme harmonické mezilidské vztahy a společenství. Rozvíjíme spirituální rovinu partnerství a rodiny. Učíme se žít a komunikovat v rovnováze a otevřenosti.

služba: sdílením vlastní zkušenosti podporujeme ostatní na jejich Cestě a vytváříme posvátný a bezpečný prostor pro bdělou pozornost, lásku, a klid a mír.