vize

Naší vizí je celistvý, svobodný a cílevědomý život v uvědomění, odpovědnosti a ohleduplnosti, v úctě k člověku a všem bytostem na Zemi.

poslání

Posláním společenství je udržování zázemí, provozu a programu Centra meditace a přírodního učení a vytváření přirozených podmínek pro život ve Společenství.

Udržujeme bezpečné a potřebné podmínky pro vlastní a hostující pozvané skupiny a pro individuální pobyty jednotlivců v ústraní. Rozvíjíme a zajištujeme co nejlepší důvěrné sociální zázemí, spravedlivé komunikační techniky, rovnovážné principy a funkční soběstačné prostředí pro Společenství obyvatel.

Podporujeme učení spirituálních nauk a praxe sebepoznání, které vedou k přímému rozpoznání jedné Pravdy, Skutečnosti, ze které pocházíme.

hodnoty

osobní rozvoj: konáme s cílem souladu s Vyšší moudrostí a plníme své poslání ve vzájemné úctě a přijetí. Na osobní cestě rozvíjíme své dary a používáme tradiční nauky, jejichž prostředky nás vedou k Moudrosti, Soucitu a Pravdě.

environmentální vědomí: aktivně podporujeme kolektivní soběstačné principy, které zajištují udržitelnost přírodních zdrojů a netoxického životního prostředí. Učíme se naslouchat rytmům přírody, jejíž jsme nedílnou součástí, a omezovat své konzumní tendence a zneužívání materiálního nadbytku.

společenství: rozvíjíme a pečujeme o všechny čtyři rozměry člověka – fyzický, psychický, společenský a duchovní. Nejlépe, jak umíme, udržujeme harmonické prostředí partnerství, rodiny, sociálních vztahů, komunikace a tvorby. Sdílíme tradice a moudrost našich předků a přírodních národů, kterým se s pokorou učíme.

služba: tvoříme v souladu s vizí a posláním, které podporují ušlechtilé cíle a provozní potřeby celku. Pečujeme o prostor a připravujeme zázemí pro mistry, učitele a další průvodce, zajištujeme kompletní péči o hosty. Nabízíme zájemcům své zkušenosti a osvojené dovednosti.