vize

Naší vizí je celistvý, svobodný a cílevědomý život v uvědomění, odpovědnosti a ohleduplnosti, v úctě k člověku a všem bytostem na Zemi.

poslání

Od roku 2013 Sklenářka poskytuje zázemí pro Centrum meditace a přírodního učení. Slouží jako místo Dharmy (cesty správného konání), se zaměřením na spirituální praxi a osobní rozvoj.

Nabízíme pravidelný vlastní program zaměřený na filozofii a praxi meditace a jógy, rodinné programy, přírodní učení a praktické workshopy.

V rámci provozu zajištujeme individuálním hostům i zájmovým skupinám vhodné podmínky pro pobyt a programy v ústraní, v klidném, bezpečném a netoxickém prostředí uprostřed lesa. Zajištujeme zázemí pro dlouhodobé a sezonní obyvatele, kteří pomáhají zajištovat provoz.

Plně podporujeme a v praxi dle možností aplikujeme principy soběstačnosti a environmentální udržitelnosti: pečujeme o zahradu a sad, chováme drobné zvířectvo, vyrábíme domácí produkty a výrobky, podporujeme home-schooling a lokální směnu a vzájemně se podporujeme na osobní cestě.

hodnoty

osobní rozvoj: konáme s cílem souladu s Vyšší moudrostí a plníme své poslání ve vzájemné úctě a přijetí. Na osobní cestě rozvíjíme své dary a používáme tradiční nauky, jejichž prostředky nás vedou k Moudrosti, Soucitu a Pravdě.

environmentální vědomí: aktivně podporujeme kolektivní soběstačné principy, které zajištují udržitelnost přírodních zdrojů a netoxického životního prostředí. Učíme se naslouchat rytmům přírody, jejíž jsme nedílnou součástí, a omezovat své konzumní tendence a zneužívání materiálního nadbytku.

společenství: rozvíjíme a pečujeme o všechny čtyři rozměry člověka – fyzický, psychický, společenský a duchovní. Nejlépe, jak umíme, udržujeme harmonické prostředí partnerství, rodiny, sociálních vztahů, komunikace a tvorby. Sdílíme tradice a moudrost našich předků a přírodních národů, kterým se s pokorou učíme.

služba: tvoříme v souladu s vizí a posláním, které podporují ušlechtilé cíle a provozní potřeby celku. Pečujeme o prostor a připravujeme zázemí pro mistry, učitele a další průvodce, zajištujeme kompletní péči o hosty. Nabízíme zájemcům své zkušenosti a osvojené dovednosti.