hosté

škola channelingu

škola channelingu

pětidenní škola channelingu Lucie Alferi

web pořadatele a přihláška

Srdečne jste zváni na pětidenní kurz Škola channelingu. Kurz probíhá jednou ročně a je pro nás vyvrcholením channelingové sezóny. Už po deváté v řadě se vydáváme do hlubin našich srdcí a prozkoumáváme možnosti, které nám channeling nabízí.

Pět dní je dostatek času, abychom postupně prošli všechny přípravné fáze pro channeling. Naučíte se propojit se srdcem na nejhlubší možné úrovni. Osvojíte si bezpečnostní prvky channelingu. Poznáte jaké možnosti channeling nabízí a společně se vydáme vstříc prvním channelingovým prožitkům. Kurz je rozdělen do tří částí:

Propojení s tělem
Poznání mysli, emocí a ega
Channeling

Každý absolvent více poznává sám sebe. Díky skupině stejně naladěných lidí vytváříme jedinečné podporující prostředí.