Společenství Sklenářky

Společenství Sklenářky tvoří lidé, kteří se dlouhodobě podílejí na provozu areálu, péči o hosty meditačního centra a pořádání vlastního programu.

Jsme volné seskupení lidí, které svedla dohromady touha po jednoduchém a přirozeném životě v přírodě, upřímná snaha o sebepoznání a hledání nové společenské cesty udržitelného a mírumilovného způsobu bytí. Máme různé životní víry a přesvědčení, nejsme napojeni na žádnou organizovanou skupinu náboženského či jiného zaměření.

K zajištění provozu meditačního centra využíváme právní formu společnosti s ručením omezeným, a pro pořádání programu a uspořádání společenství zapsaný spolek Pucháchej. Vnitřní fungování Společenství se řídí společně vytvořenými a všemi přijatými Principy.

informace pro zájemce