Společenství Sklenářky

Na Sklenářce žije Společenství obyvatel, které se stará o zajištění provozu areálu, od technické správy, přes služby pro hosty až po pořádání vlastního programu.

Jsme volné seskupení svobodně smýšlejících lidí, které svedla dohromady touha po jednoduchém a přirozeném životě v přírodě, upřímná snaha o sebepoznání a hledání nové společenské cesty udržitelného a mírumilovného způsobu bytí. Máme různé životní víry a přesvědčení, nejsme napojeni na žádnou organizovanou skupinu náboženského či jiného zaměření. K zajištění provozních a praktických záležitostí využíváme právní formu společnosti s ručením omezeným, v blízké budoucnosti také zapsaného spolku.

Vnitřní fungování Společenství se řídí společně vytvořenými a jednomyslně přijatými Principy.

informace pro zájemce