Naučná stezka

Projekt „Naučná stezka a lesní přírodovědná stanice Sklenářka“ byl realizován postupně v letech 2018 až 2020 na lesním pozemku, ležícím vlevo od hlavní příjezdové cesty k vile Sklenářka (tato komunikace je součástí cyklostezky č. 4318). Naučná stezka skýtá návštěvníkům možnost odpočinku a seznámení se s řadou ekologicky významných prvků. Jednotlivé zastávky jsou tvořeny dílem informačními a částečně i interaktivně informačními prvky, dílem praktickou ukázkou opatření na podporu biodiverzity – najdete zde tůně pro obojživelníky, zídku pro ještěrky a ostatní plazy, hmyzí hotel, broukoviště, stěnu s ukázkami vhodných typů ptačích a savčích budek a další. Stezka je vlastně ukázkou živé zahrady, kterou si můžete vytvořit i u sebe doma. Doufáme, že zde naleznete tu pravou inspiraci a místo pro načerpání energie pramenící přímo z okolní přírody.

Stezka je přístupná za příznivého počasí od jara do podzimu.

Zhotovitel:

Český svaz ochránců přírody Arion, JARO Jaroměř, Strix Sklenářka

Realizační tým: Roman Kalous, Jan Misík, Ondřej Pospíšil, Barbora Kukrechtová, David Číp

Grafika: Alžběta Hanzlová

Autoři fotografií: Johana Drlíková, Jan Erhart, Michal Hykel, Martin Janča, Jan Ježek, Roman Kalous, Luděk Klíž, Filip Laštovic, Zdeněk Mačát, Břeněk Michálek, Jan Misík, Zdeněk Podešva, Miroslav Pohanka, Stanislav Rada, Zuzana Sochorová, Irena Wenischová

Kresby: Alice Janečková, Filip Laštovic, Alžběta Hanzlová

Děkujeme ing. arch. Martinu Misíkovi, pracovníkům městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, firmám tiskárna Polymex Olomouc, Lom Litice a pila Vojtíšek České Libchavy za vstřícný přístup během realizace projektu.

Naučná stezka vznikla za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, AOPK ČR, Strix Sklenářka z.s. a Novopath s.r.o.