hosté

oslava života

oslava života

firewalk, potní chýše, léčení sebe sama a vlastního rodu s Jirkou Drašarem

web pořadatele a přihláška

Mužsko-ženská potní chýše, velké společné tříhodinové bubnování, přechodový rituál Firewalking (přechod uhlíků), průchod Smrtí ega, šamanská dechová technika sestupu do nitra vlastní duše, rituál Muži ženám a ženy mužům, Tance dávných tradic, Koupel v rituálním jezírku, pávi a další…

Při mužsko-ženské potní chýši se očistíme fyzicky, mentálně i spirituálně za doprovodu silových písní a překrásných vůní posvátných bylin. Necháme zemřít vše mrtvé a nefunkční a znovu se zrodíme. Čistší, svěžejší a radostnější.

Do středu živoucího ohně nás dostane společné bubnování, při kterém využijeme šamanské bubny, djembee i velký ceremoniální pow wow buben. Můžeme si dovolit naplno si užít divoké, žhavé i klidnější rytmy a ve velké skupině se nechat strhnout ostatními bubeníky, tanečníky a tanečnicemi. Díky velké skupině můžeme zažít živočišnou, nespoutanou, ale i hladivou a konejšivou energii, která je v malé skupince obtížně dosažitelná.

Do nové životní etapy vstoupíme při přechodovém rituálu Firewalking, při kterém se setkáme s živlem ohně v jedné z jeho nejkrásnějších podob. Citlivé vedení zkušených „ohnivých mužů“ zajistí úspěšný a bezpečný přechod i těm, kteří se odváží poprvé. Silný prožitek překročení hranic možného vás přivede do kontaktu s nekonečným Bytím.

Budeme-li chtít, prožijeme autentickou smrt vlastního ega, po které následuje, světe div se, život krásnější, svobodnější a lehčí. Dotkneme se tabuizovaného tématu smrti, které euro-atlantická společnost potlačuje v nepracovaném a pečlivě skrývaném strachu z nebytí a z vlastního zániku.

Do vlastního nitra se v bezpečném prostředí podíváme pomocí speciální šamanské dechové techniky. Cokoliv se z našeho nitra vynoří zpracujeme v laskavé a konejšivé hluboké relaxační technice, díky které můžeme zažít pocit odpoutání od vlastního těla.

V rituálu Muži ženám a ženy mužům s vděčnosti a radostí pročistíme a posílíme mužsko-ženské vztahy a zlepšíme naši schopnost vstupovat do partnerských vztahů. Necháme se obdarovat a vydáme ze sebe to nejlepší – ženy mužům a muži ženám.

Důvěru v ostatní lidi i v sebe samé v sobě znovu zažehneme při společných tancích. Podíváme se do hinduistické Indie, mystického Tibetu, na pobřeží Afriky, na ženskou energií překypující Havaj, na Blízký Východ, do Kalifornie i ohnivého Španělska a prostřednictvím jednoduchých kruhových tanců zažijeme autentický dotek dávných spirituálních tradic.

To vše nám na krásném místě mimo civilizaci, uprostřed hlubokých borových lesů, přinese větší vnitřní svobodu, hlubokou niternou radost a schopnost postavit se svému stínu.