Hanka Munay

Hanka Munay

lazebník / lazebnice, hudebník / hudebnice

Vyrůstala jsem s hudbou, s rytmem a melodií slova. Bylo mi přáno narodit se do muzikální rodiny a poznávat hudbu jako médium, které dokáže uvolňovat emoce a také propojovat jednotlivce s celkem. A nejen to, stačilo vyjít ven a hudba mě prozvučovala ze všech stran. Ať to bylo švitoření vlaštovek nebo tlukot kladiva, ševelení listů nebo bublání potoka. Podle zvuku a jeho dynamiky jsem vnímala dění kolem sebe, aniž bych k tomu potřebovala oči. Dnes vím, že podstata veškerého Bytí je založena na energetických vibracích a frekvencích, které my lidé vnímáme jako zvuky nebo hudbu. Hudba a tóny v jejich nekonečné různorodosti dokáží léčit.

Praktikuji léčení zvukem s pomocí tibetských mís. Je to terapeutická metoda, založená na jemných hloubkových vibracích, dodávajících lidskému organismu harmonii a sílu. Podporuje aktivaci samoléčebných procesů a detoxikaci těla. Odbourává psychický stres a uvolňuje duševní napětí, stejně jako fyzické svalové napětí. Tělo je oživeno proudem čisté energie, mysl nachází klid a jasnost, duše prožívá otevřenost a mír. Zvukovou terapii propojuji, dle potřeby, s energetickým léčením v podobě odstraňování karmických zátěží a přísunu čisté, světelné energie.

Studium: Dipl. Muzikoterapeut, Dipl. Sociální pedagog Specializace: Zvuková terapie, Energetické léčení – škola Petra Hesse.

Na šamanskou cestu mě přivedly výcviky u Clemence Kuby, po nichž následovala škola Medicínského Kruhu pod vedením Alberta Villolda a jeho žáků Michaela Hemme a Annette Lachmann.