Hanka Munay

Hanka Munay

Hana Dietrichová

lazebník / lazebnice, hudebník / hudebnice

Vyrůstala jsem s hudbou, s rytmem a melodií slova. Bylo mi přáno narodit se do muzikální rodiny a poznávat hudbu jako médium, které dokáže uvolňovat emoce a také propojovat jednotlivce s celkem. A nejen to, stačilo vyjít ven a hudba mě prozvučovala ze všech stran. Ať to bylo švitoření vlaštovek nebo tlukot kladiva, ševelení listů nebo bublání potoka. Podle zvuku a jeho dynamiky jsem vnímala dění kolem sebe, aniž bych k tomu potřebovala oči. Dnes vím, že podstata veškerého Bytí je založena na energetických vibracích a frekvencích, které my lidé vnímáme jako zvuky nebo hudbu. Vesmír je univerzální soustava vibrací. Stejně tak i lidská a veškerá stvoření jsou jedinečné vibrující bytosti. Mohou se vlnit/zvučit odděleně, mohou se vlnit a sdílet v propojení. Zvuk je hudba našich duší. Hudba a tóny v jejich nekonečné různorodosti dokáží léčit. Používám zvuku jako léčivého a transformačního nástroje, který umožňuje ponořit se do hluboké relaxace, rozšířit vědomí a přenést se do stavu rovnováhy a harmonie.

Studium: Dipl. Muzikoterapeut, Dipl. Sociální pedagog Specializace: Zvuková terapie, Energetické léčení – škola Petra Hesse.

Na šamanskou cestu mě přivedly výcviky u Clemence Kuby, po nichž následovala škola Medicínského Kruhu pod vedením Alberta Villolda a jeho žáků Michaela Hemme a Annette Lachmann.

ZVUKOVÉ LÁZNĚ: Praktikuji léčení zvukem s pomocí prastarých léčebných hudebních nástrojů – planetárních gongů a tibetských mís. Je to metoda založená na jemných hloubkových vibracích dodávajících lidskému organismu harmonii a sílu. Podporuje aktivaci samoléčebných procesů a detoxikaci těla. Odbourává psychický stres a uvolňuje duševní napětí, stejně jako fyzické svalové napětí. Tělo je oživeno proudem čisté energie, mysl nachází klid a jasnost, duše prožívá otevřenost a mír.