Informace pro zájemce

V případě zájmu o vstup do Společenství následujeme tento postup:

  • zájemce nás kontaktuje nebo se osobně zúčastní některé z námi pořádaných akcí či Dnů otevřených dveří
  • zájemce pošle dopis se svým záměrem (cca na A4 popíše kde se v životě nachází, proč chce zrovna teď na Sklenářku, dovednosti a zkušenosti, které může sdílet, co od prostoru potřebuje, svou představu bydlení a časové možnosti)
  • zájemce se zúčastní pravidelného týdenního kruhu (obvykle úterý večer), kde se představí osobně a má možnost si prohlédnout prostor a seznámit s lidmi
  • zájemce podle časových a prostorových možností stráví na Sklenářce zkušební dobu týden a poté tři měsíce
  • v případě, že vše probíhá bez známek nesouladu, je po této době přijat mezi dlouhodobé obyvatele
  • nejdříve po roce a s ohledem na zapojení do aktivit v prostoru může být přijat mezi stálé obyvatele, případně do vnitřního kruhu, který má reálnou rozhodovací pravomoc o provozu a principech Sklenářky

V případě zájmu o více informací pište na spolecenstvi@sklenarka.cz.

Informace pro zájemce