prožitková sebepoznávací setkání

munay ki

munay ki

„Munay-Ki - Cesta srdce": zasvěcení do posvátných obřadů Munay Ki - síly čisté a bezpodmíněné lásky. Pořádá a provází Hanka Munay.

přihláška do 25. září

Přechodové a iniciační obřady jsou po tisíciletí praktikovány všemi národy na Zemi. Munay Ki označuje cyklus prastarých, mimořádně silných iniciačních a přechodových rituálů, které jsou založeny na tradičních šamanských praktikách pocházejících z oblasti And a Amazonie. Slovo „Munay“ znamená v Q´echua jazyce (mluvené domorodým kmenem Q'ero) přibližně „Láska nebo také Vůle“. Slovo „Ki“ znamená „Síla“ nebo „Životní energie“. Výraz „Munay-Ki“ vyjadřuje nejen „Sílu Lásky“ a „Životní Energie“, ale připomíná nám, že můžeme lásku milovat a v čisté lásce vědomě, aktivně a bezpodmíněně žít. Rozhodneme-li se od srdce pro život v lásce, pro sílu lásky ve slovech, myšlenkách a činech v každodenním životě, odpovědí na to bude znovu láska a láskou naplněný život.

Přijetím obřadů Munay-Ki je pro nás snazší porozumět jazyku své duše a osvobodit se od starých ran, zapletení, přesvědčení a škodlivých energií. S každým obřadem se v nás otevřou a propojí určité síly a energie, jako aktivační kódy. Poté začíná (sebe)léčení a transformace na všech úrovních lidské existence – duchovní, energetické, mentální i fyzické.

Otevíráme se své vlastní moudrosti ve spojení se silami přírody a tvůrčí silou Života. Otevíráme se lehkosti Bytí a Spolubytí v pravém vztahu ke svému „Já“ a k ostatním bytostem – Životu v „Ayni“.

V první fázi cyklu Munay Ki v termínu obrdržíš zasvěcení do čtyř základních rituálů:

 • Rituál Léčitele – otevření sebeléčebných sil – Hampe Ritus
 • Rituál Pásu síly a ochrany – posílení a ochrana vlastního světelného energetického pole – Chumpi Ritus
 • Rituál Harmonie – očista, harmonizace a posílení energetických center/čaker – Ayni Karpay Ritus
 • Rituál Vizionáře – otevření třetího oka – Kawaq Ritus

  Dále tě v rámci tohoto víkendového programu čeká:

 • cvičení pro spirituální transformaci a cestu k celistvosti v propojení s rodovou tradicí Inků
 • práce se čtyřmi směry – medicínským kruhem a silovými zvířaty
 • práce s archetypy/čakrami a dechová cvičení
 • šamanský ohňový rituál
 • zvuková meditace, hudba a zpěv

*Zasvěcení Munay Ki je nonprofitová záležitost, nicméně prosím o energetické vyrovnání za přípravu programu a sdílení prostoru – 3 500 – 4 000,– Kč dle počtu zájemců.

Začátek programu ve čtvrtek od 20h, (po večeři). Ukončení v neděli po 15h. Prosím, pokud máte, přivezte si své hudební, či doprovodné nástroje.*

„V životě člověka jsou dva důležité dny: den, kdy se narodí a den, kdy zjistí proč.“ Don Augustin de Mexico

---s Láskou v Ayni---

prožitková sebepoznávací setkání

Rituály pro různé příležitosti - setkání či modlitba pro podporu konkrétního záměru, ať už kolektivního nebo osobního (přechodové rituály v důležitých okamžicích života). Inspirace pro osvojení rituálu v osobní praxi a nakládání se svou pozorností a životní energií dobrým způsobem.