prožitková sebepoznávací setkání

očistná potní chýše

očistná potní chýše

Potní chýše vyžaduje i učí Bdělou pozornost a Uvědomování přítomnosti všech účastníků po celou dobu obřadu. Stav, ve kterém se člověk během obřadu nachází, zprostředkuje otevření vlastního srdce, které je obydlím našeho pravého Já. Vzniká napojení na moudrost odkazů našich předků, objevují se odpovědi na existenciální otázky. Během procesu můžeme překonat hranice vědomí, stejně jako omezení mysli, či komfortní zony fyzického těla. To umožnuje rozpuštění myšlenkových vzorců, např. nedůvěry, pochybností a strachů. Obřad otevírá účastníkům příležitost k sebepřijetí, zdravému sebevědomí v pokoře, k překonání hranic vlastního ega a přijetí zodpovědnosti za své chování a jeho následky, zejména ve vztahu k ostatním bytostem a k přirozeným zdrojům přírody, Matky Země.

Obřady se zpravidla konají na základě potřeby a záměru  jednotlivce, či skupiny, ale také při slavnostních přiíležitostech a ceremoniích, jako jejich úvod, nebo závěr.

Jednoduchá konstrukce chýše je zhotovena z ohebných větví/kmenů stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Uprostřed chýše je vykopána prohlubeň, do které se vkládají rozžhavené kameny. Celá stavba je pokryta přikrývkami tak, aby z ní neunikalo teplo a uvnitř byla úplná tma. V obřadu jsou přítomny a propojeny všechny elementy – oheň, voda, vzduch, země.

V původní tradici se na každý obřad stavěla nová potní chýše; v dnešní době lze využít jednu chýši i na více obřadů. Nedílnou součástí potní chýše je oltář před vstupem a ohniště určené pouze pro oheň, ve kterém se rozehřívají kameny. Na přípravě místa a ohně se podílejí všichni účastníci obřadu.

Po přípravách Ohně, kamenů, chýše a po osobní přípravě se  účastníci obřadu posadí uvnitř zatemněné chýše okolo díry v Zemi, kam se postupně nosí rozžhavené kameny, symbolizující naše předky – náš původ a jejich moudrost-paměť. Kameny se průběžně ve čtyřech kolech polévají vodou, za účelem vzniku horké páry, která proniká a působí na všech úrovních lidské bytosti (tělesnost, smyslové vnímání, funkce mysli, duchovní spojení duše s Bohem).  Celý obřad je zakončen sdílením.

Naše potní chýše je zasvěcena Srdci a slouží k modlitbě a očistě dobrým způsobem, v podpoře jasného  záměru dle potřeby jednotlivce či skupiny, v pevném propojení s předky, elementy, podstatou Bytí. Honza se na cestě inspiroval a učil od Míry Kašpara (šamanské tradice původních obyvatel severní Ameriky) a Jorgeho RedTail Hawka (tradice Lakota), v současné době se inspiruje a učí od Ala Paliscy (tradice Čejenů).

Co potřebujete s sebou:

Muži – šortky, spodky z přírodního materiálu. Ženy – lehké šaty, dlouhé triko,či šátek kolem těla z přírodního materiálu. Hodí se ručník navíc. V původní tradici se přinášely dary pro „Firemany“ – ty, kteří udržují oheň a nosí kameny, a pro toho, kdo rituál vede. V dnešní době tuto výměnu energie řešíme formou vědomého příspěvku průvodcům.

Upozornění – obřadu by se neměly účastnit ženy v průběhu menstruace. Důvod je ten, že toto období je pro ženu silným očistným procesem samo o sobě. Potní chýše se nedoporučuje osobám s vysokým krevním tlakem a s psychickými poruchami. Těhotenství je taktéž kontraindikací. Případné dotazy rádi odpovíme.

provází

Honza

Honzito